Ruimte

HILLGATE Investments voor de (her)ontwikkeling van onroerend-goedprojecten in Nederland en het buitenland.

In kort bestek

Sinds 1994 zijn wij actief met de ontwikkeling en herontwikkeling van onroerendgoedprojecten. Sinds 2010 wordt er eveneens geïnvesteerd in projecten in (tijdelijke) exploitatie.

HILLGATE investeert in projecten op het gebied van woningbouw, kantorenbouw, bedrijfsgebouwen, recreatiewoningen en hotels.

Meer info?

De projecten worden in bepaalde gevallen in samenwerking met partners ontwikkeld. Daarbij stuurt de directie tezamen met de directie van de partners de projecten persoonlijk aan.

Wij hebben een kleinschalige en daadkrachtige organisatie waardoor zij snel en adequaat op nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden kan inspelen.

HILLGATE heeft een beperkte groep van certificaathouders die in voorkomende gevallen de mogelijkheid heeft om tezamen met de vennootschap direct in projecten te co-investeren.

Meer info?

Enkele referentieprojecten

Bekijk meer...

HILLGATE Investments

Herenweg 6
2242 ES Wassenaar

T (070) 5114741
info@hillgate.nl

MxfsHILLGATE – Ruimte voor ideeën